Probleemaanpak

De vernieuwde ‘probleemaanpak’ is een praktische opdracht voor HAVO 4 wiskunde B. Deze PO bestaat uit een aantal opdrachten die in de les in tweetallen gedaan worden. De PO wordt afgerond met een toets in tweetallen.

 • Het probleemaanpak ABC
 • 15 wiskundige problemen om op te lossen
 • Een toets in tweetallen

Het volledige lespakket bestaat uit een werkboek, antwoorden, uitwerkingen, toetsen, extra materiaal en een docentenhandleiding. De docent kan het werkboek, antwoorden en uitwerkingen zelf vermenigvuldigen en uitdelen aan de leerlingen.

Startbijeenkomst
Aan ’t begin van ’t jaar deden we in de les een opstartbijeenkomst met uitleg over de probleemaanpak ABC, we deden samen een voorbeeld en er was een inleveropdracht. Ik legde het idee uit en we maakte afspraken.

Problemen oplossen
In de les deden we (ongeveer) eens in de veertien dagen een probleem uit de probleemaanpak. In totaal zijn dit 15 wiskundige problemen om op te lossen. In tweetallen, op papier, inleveren, nakijken en beoordelen.

Eindopdracht
Tijdens de les deden we dan de probleemaanpaktoets in tweetallen.

 • De module is nu leverbaar.

Het lespakket is hier te downloaden. Een financiéle bijdrage is altijd welkom.

Inhoud van het lespakket

 • werkboek
 • antwoorden
 • de kapitein en andere problemen opgelost
 • de kapitein en andere problemen
 • docentenhandleiding
 • proeftoets antwoorden
 • proeftoets
 • toets I
 • toets II
 • uitwerkingen
 • werkboek

We hadden bedacht ‘weet je wat… we rekenen alleen nog met even getallen…’ – dat scheelt de helft… Zegt C. ‘ben je ook mooi die priemgetallen kwijt’. ‘ja’, zeg ik, ‘heb je er nog maar één’. ‘Ja twee’, ‘Nee één’, ‘Nee…’… enz…:-)

Terug