Reader minor statistiek lerarenopleiding

Inhoudsopgave.

 • Hoofdstuk 1 – voorkennis en herhaling.
  • Inleiding.
  • Inleveropdracht A.
 • Hoofdstuk 2 – telproblemen, kansrekening en kansverdeling.
  • Telproblemen.
  • Kansrekening.
  • Kansen optellen en/of vermenigvuldigen.
  • Inleveropdracht B.
 • Hoofdstuk 3 – Kansfuncties en kansverdelingen.
  • De geometrische verdeling.
  • De binomiale verdeling.
  • Hypergeometrische verdeling.
  • Poissonverdeling.
  • Normale verdeling.
  • Negatief exponentiële verdeling.
 • Hoofdstuk 4 – Steekproeven, schatters en betrouwbaarheid.
  • Wat is een steekproef?
  • Schatters.
  • Betrouwbaarheid en schattingsinterval
  • Berekening van de steekproefomvang.
  • Schatten van de variantie.
  • De t-verdeling.
  • Wanneer de t-verdeling?.
  • Inleveropdracht C.
 • Hoofdstuk 5 – Toetsen, chi-kwadraatverdeling en verschiltoetsen.
  • Toetsen, voorspellingsinterval en kritieke gebied.
  • De chi-kwadraatverdeling.
  • Verschiltoetsen voor m.
 • Hoofdstuk 6 – meetniveau, regressie, correlatie en samenhang.
  • Meetniveaus.
  • Regressie.
  • De kleinste-kwadratenmethode.
  • De grafische rekenmachine.
  • De rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman.
  • Associatiemaatstaven.
  • Beperkingen en valkuilen.
 • Bijlage A – regressie en correlatie op de CASIO.
 • Bronvermelding.

Reader Statistiek Minor
Lerarenopleiding wiskunde
bijgewerkt maart 2011

Aanvullend lesmateriaal

Dit lesmateriaal wordt u gratis aangeboden. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.


Voor elk belangrijk complex probleem bestaat er een simpele, makkelijk uitvoerbare oplossing die niet werkt.

Terug