Info
Kalender

De kalender is leeg

 Compentiegericht opleiden

Gepubliceerd op 4/27/2008 11:46:00 AM - Het nieuwe leren

Af en toe kom je dingen tegen die ik dan weer niet begrijp.

“Studenten doorlopen een cyclus: Ze bedenken hun eigen leervraag, formuleren een leerwerkplan, voeren dit uit en reflecteren hierop. Daaruit volgt dan weer een leervraag. Althans, dat was in theorie: We merkten dat eerstejaars studenten niet goed konden omgaan met de, ogenschijnlijke, vrijheid die daarmee gepaard gaat. Nu hebben we stageactiviteiten geformuleerd waaruit studenten kunnen kiezen. Zo is er meer houvast en ontstaat er, gek genoeg, meer ruimte om te leren in en van de praktijk.”
http://profielen.hro.nl/magazine/?cid=2&aid=493

Dit competentiegericht opleiden wordt dus eerst voorgesteld als een ‘nieuw’ en ‘beter’ leren. Vervolgens wordt vastgesteld dat het niet werkt. Studenten krijgen gewoon weer een lijstje met ‘losse’ opdrachten en als ze dat lijstje dan maar afwerken dan komt het wel goed. Maar dat is dan toch gewoon weer ‘oud leren’?

Mijn idee was altijd dat je in het kader van ‘zelfstandig leren’ studenten een 'krachtige leeromgeving' aanbiedt waarbij alles er op gericht is de veronderstelde 'competenties'  te verwerven (wat dat dan ook verder is). Als je dan vervolgens vaststelt dat een student dat gewoon niet doet dan moet je toch gewoon zeggen: je kunt beter iets anders gaan doen.

Je ziet dan dat dit echter niet gebeurt. Nee, dit werkt niet, dus gaan we de studenten weer aan het handje nemen, afvinklijstjes maken, verplichte werkcolleges, e.d. Ik heb daar verder niets op tegen, maar met ‘natuurlijk leren’,  ‘zelfstandig leren’ of  ‘leren leren’ heeft het niets te maken.

Is dat erg? Nou niet echt, maar doe dan ook niet net alsof en probeer zeker niet te doen alsof competentiegericht opleiden de meest superieure vorm van onderwijs is. In het onderwijs geldt maar één wet: goed is wat werkt. Als ‘nieuwe didactiek’ er toe leidt dat leerlingen minder leren in plaats van meer dan is zo’n ‘nieuwe didactiek’ misschien wel een leuk idee, maar niet erg bruikbaar. Weg er mee!

Wat dan wel? Ik denk dat elke docent continue bezig is de zaken zo te regelen dat er maximaal geleerd kan worden door alle studenten. Leren is een complex, moeizaam en langdurig proces. Als je bestaande praktijken wilt veranderen dan moet je wel heel erg goed weten hoe die praktijken werken. Ik ben nooit zo erg onder de indruk geweest van de resultaten van onderzoek naar leerprocessen. Leerlingen en studenten zijn geen proefkonijnen. Leerlingen en studenten hebben recht op goed onderwijs. Blijf met je handen af van dingen die je niet begrijpt.

Ik ben niet tegen vernieuwing. Ik ben tegen vernieuwing die geen vernieuwing is, maar een vorm van onbegrip. Dat is niet alleen zonde van de tijd en de moeite,  maar juist contraproductief.

Reflecteren is leuk, maar je kan beter zelf licht geven.

 7/1/2008 1:02:59 AM

"Bij de inrichting en vormgeving van het onderwijs op de Lerarenopleidingen VO/BVE wordt ook rekening gehouden met de ‘State of the art’ van de neurowetenschappen. Concreet betekent dit dat in de aanvangsfase van de VT-opleiding o.a. sprake zal zijn van een geleide sturing van het onderwijs." Besluitenlijst Strategisch Beleidsplan 2008 – 2011 Lerarenopleidingen VO/BVE

 Door: Naschrift

Geef een reactie op dit bericht


Ik ben gestopt met dit weblog. Reageren is niet meer mogelijk...