Info
Kalender

De kalender is leeg

 Collegameters

Gepubliceerd op 8/11/2007 12:24:00 PM - Vergruizelen

Ik weiger principieel medewerking te verlenen aan het invullen van collegameters. Ik vind de collegameter namelijk een principieel onjuist meetinstrument. Ik ga niemand vragen dat voor mij te doen en ik vul zelf ook geen collegameters in en zal dat in de toekomst ook niet gaan doen. Ik ga mijn collega's niet beoordelen op:

Kortom: Zoiets moet je niet willen. Het is de grootste onzin en ik heb wel wat beters te doen. Ik vind dit typisch weer een voorbeeld van een oplossing voor iets waar geen probleem is.  

Volgens mij ben ik het diepst van mijn wezen een soort Rotterdammer:

1. pragmatisch
2. oplossingsgericht
3. initiatiefrijk

Collegameters? Gooi maar in mijn pet...

 11/9/2007 9:51:38 AM

"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. 2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. 3 En wat ziet gij de splinter, die in het oog van uw broeder is, maar de balk, die in uw oog is, merkt gij niet? 4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik de splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? 5 Gij geveinsde! werp eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om de splinter uit het oog van uw broeder uit te doen" (Matt 7:1-5).

 Door: Naschrift

 11/16/2007 9:41:46 AM

Je kan maar niet zoeken op 'collegameters' in GOOGLE.

 Door: Naschrift

 11/22/2007 2:02:23 AM

Perhaps the most fundamental problem, however, is that INTJs really want people to make sense. :-)

 Door: Naschrift

Geef een reactie op dit bericht


Ik ben gestopt met dit weblog. Reageren is niet meer mogelijk...