Info
Kalender

De kalender is leeg

 Minimale onderwijstijd

Gepubliceerd op 10/3/2007 5:28:00 PM - Lantaarnpaal

Het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) wil dat de 1040 urennorm helemaal wordt afgeschaft of in elk geval met 80 uur wordt verlaagd. Desnoods gaat het LAKS over tot landelijke acties als staatssecretaris Van Bijsterveldt niet op deze eis ingaat.

Heel goed... 't is een onzinmaatregel. Het enige effect dat ik zie is dat sommige scholen heel creatief zijn geworden met het verzinnen van halfbakken onzin om de uren die je mee zou kunnen tellen als lestijd in het totaal aantal uren op te kunnen nemen. Dus afschaffen... het gaat om de kwaliteit niet om de kwantiteit. Een beetje docent kan in een kwartier meer 'effect scoren' dan 6 uur 'zelfstandig werken' in een open leercentrum onder leiding van een lesassistent...

http://www.vosabb.nl/actueel/nieuws/Article.2007-10-03.2618

Dat doet me denken aan Sam. Ik kwam hem tegen, laat op de avond, terwijl hij in het licht van een lataarnpaal aan het zoeken was. 'Ben je iets verloren?' vroeg ik. 'Ja mijn horloge....". Ik vroeg: "Waar ben je die dan verloren?'. Sam zei: 'Ja daarginds, maar daar zie ik niks.....'.

"VOS/ABB heeft ook altijd bezwaren geuit tegen de minimale onderwijstijd, omdat het ministerie van OCW hiermee slechts naar de kwantitatieve kant kijkt, terwijl het in het onderwijs juist om kwaliteit gaat."

 10/13/2007 12:22:05 PM

(VO-raad) - Een enquête van de VO-raad onder 249 scholen toont dat scholen maatregelen nemen om de onderwijstijdnorm van 1040 uur te realiseren. De norm draagt daarentegen nauwelijks bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Het effect van de wettelijke eis is dat leerlingen zwaarder belast worden en er geschrapt wordt op algemeen vormende, culturele en sportactiviteiten. De VO-raad roept op tot herziening van de huidige onderwijstijdnorm.

 Door: Naschrift

 11/19/2007 5:43:02 PM

"Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad liet in het NOS Journaal weten niet verrast te zijn. Hij zegt dat veel scholen de minimale onderwijstijd niet halen, omdat ze te weinig geld hebben voor voldoende docenten."

 Door: Naschrift

Geef een reactie op dit bericht


Ik ben gestopt met dit weblog. Reageren is niet meer mogelijk...