Info
Kalender

De kalender is leeg

 De SP heeft het...

Gepubliceerd op 6/30/2007 2:46:00 AM - Vergruizelen

De SP is er helemaal uit. De problemen in het onderwijs worden veroorzaakt doordat er allemaal onbevoegde docenten voor de klas staan:

"Leraren mogen tegenwoordig zonder bevoegdheid voor de klas staan, indien de school dat goedkeurt. Daardoor heeft nog slechts één op de vier scholen in het voortgezet onderwijs uitsluitend bevoegde leraren. Driekwart van de scholen werkt dus met onbevoegde leraren, wat volgens Van Dijk funest is voor de kwaliteit van het onderwijs: “Het is niet gek dat mensen klagen over het gebrek aan vakkennis en het lage reken- en taalniveau, als leraren onbevoegd voor de klas mogen staan. Leraren moeten een volwaardige bevoegdheid hebben als ze voor de klas worden gezet, daar hebben de kinderen recht op.”

We weten nu precies waardoor het gebrek aan rekenvaardigheden en de taalproblemen worden veroorzaakt. Nou geweldig. Het gaat niet goed in het onderwijs... de SP vindt dat dat moet ophouden! Geheel niet gehinderd door enige kennis van zaken roepen we maar 's wat...

Geweldig...

Zie Maak einde aan kwaliteitsdaling: stop toename onbevoegde leraren

...wat een gesukkel...

 7/1/2007 2:30:01 AM

"Het mbo krijgt steeds meer zorgleerlingen uit het vmbo. In het hbo neemt het percentage studenten met een vwo-diploma af, terwijl het percentage studenten met een mbo- of havo-diploma groeit. Bij aanvang van de opleiding blijken er steeds vaker tekorten in kennis en basisvaardigheden, bijvoorbeeld bij rekenen en taal. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid tijd die in het mbo en hbo aan kennisoverdracht wordt besteed juist af. De combinatie van een groeiende tijdsbesteding aan praktijkleren buiten de school en een brede omarming van competentiegericht leren binnen het onderwijs zelf, dreigt ten koste te gaan van het niveau van het onderwijs. De veranderende scholieren- en studentenpopulaties vragen eerder om intensivering dan om extensivering van het onderwijs."

 Door: Naschrift

Geef een reactie op dit bericht


Ik ben gestopt met dit weblog. Reageren is niet meer mogelijk...