Info
Kalender

De kalender is leeg

 Even kijken of ik dit begrijp

Gepubliceerd op 10/4/2006 3:59:00 AM - Vergruizelen

Volgens de website van de hogeschool rotterdam:

"Slechts 51,6% van de Pabo-studenten die vorige week (week 39) de rekentoets aflegden, slaagde hiervoor. Ongeveer 2400 studenten van diverse Pabo's namen deel aan de toets."

"Van de 400 Pabo-studenten aan de HR slaagde 35%. Volgens onderwijsmanager Lia Lughthart komt dat omdat vooraf aan de studenten is verteld dat de toets diagnostisch was, zodat ze aan het begin van het jaar kunnen zien hoe het met hun rekenvaardigheid gesteld is. Dat andere scholen hun studenten juist wel voorbereiden op de rekentoets verklaart het hogere slagingspercentage bij deze scholen."

Kijk dat bedoel ik dus... 35% slaagt... dat is niet veel... maar dat komt dat ze zich niet hebben voorbereid... Eh? Basisschool, HAVO of vergelijkbaar...!? Was dat niet bedoeld om studenten voor te bereiden dan?

Of betekent dit gewoon dat op sommige opleidingen studenten trainen op de toets... maar zegt dat dan nog wel iets over de rekenvaardigheden? Ik denk het niet... ze trainen in het maken van sommetjes... maar dat heeft met rekenvaardigheden misschien nog niet eens zo veel te maken...

Laten we nu toch gewoon duidelijk zijn! Als slechts 35% van de studenten slaagt voor de toets dan is er toch op z'n minst sprake van een probleem... en trainen voor de toets? Ja, nee dus... dat is net zo iets als trainen op de CITO-toets...

"We hebben landelijk afgesproken deze toets als entreetoets te gebruiken. Als scholen zich niet aan deze afspraak houden, wordt de geloofwaardigheid aangetast." Volgens hem kan met de toets worden aangetoond wat het niveau is van studenten vóór ze aan de Pabo beginnen. "Zo kunnen we bewerkstelligen dat in vooropleidingen meer aandacht voor rekenen komt. Maar ja, dan moeten alle Pabo-instelligen wel meewerken."

Kijk dat vind ik dan weer typisch 'onderwijs'. Op alle niveau's kan je dat tegen komen: we spreken iets af, we zeggen 'ja dat doen we' en vervolgens doet lekker iedereen waar hij/zij zin in heeft. Dat is niet erg... maar wel onhandig... misschien is het handiger om dan maar niets af te spreken...

...zullen we dan doen? Afspreken dat we alleen iets afspreken als we er ons ook aan gaan houden?

Ja dat doen we...

Geef een reactie op dit bericht


Ik ben gestopt met dit weblog. Reageren is niet meer mogelijk...